Dla Rodziców

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DLA RODZICÓW

CO TO JEST SKŁADKA CZŁONKOWSKA?

Składka członkowska nie jest formą opłaty za jakąkolwiek usługę świadczoną przez klub, a świadomym wsparciem i wyrazem chęci należenia do społeczności KS FALA MIĘDZYZDROJE i reprezentowania jego barw.

Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do terminowego opłacania rocznej składki członkowskiej do 31 marca każdego roku kalendarzowego.  Wysokość składek członkowskich ustala Zarząd Klubu KS FALA Międzyzdroje stosownymi uchwałami.

 

WYSOKOŚĆ SKŁADKI I WAŻNE INFORMACJE

Składka członkowska w KS FALA Międzyzdroje wynosi:

 • 150 złotych rocznie
 • Składka płatna do końca I kwartału każdego roku kalendarzowego (do 31 marca)
 • W przypadku gdy na zajęcia z jednej rodziny uczęszcza więcej niż jedna osoba, składkę dzieli się równo wg. klucza: 2 osoby – 2x 75 zł, 3 osoby – 3x 50 zł.

Ważne informacje:

 • Klub Sportowy Fala Międzyzdroje nie zwraca pieniędzy za nieobecności zawodnika na zajęciach.
 • Istnieje możliwość zmniejszenia, zniesienia lub przesunięcia terminu płatności składki w przypadku trudnej sytuacji finansowej. W takim przypadku należy skierować pisemną prośbę do Zarządu Klubu Sportowego „Fala” Międzyzdroje.

 

WPŁATA SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ

Składkę należy wpłacić najpóźniej do końca I kwartału każdego roku kalendarzowego na konto Klubu:

Bank PEKAO   82 1240 3914 1111 0010 2911 1210
Tytułem: Składka Członkowska za rok 2019, imię i nazwisko zawodnika, rocznik

np.: „Składka członkowska za rok 2020; Jan Kowalski, rocznik 2005”

Program Certyfikacji Szkółek Piłkarskich to innowacyjny projekt skierowany do podmiotów prowadzących szkolenie dzieci w zakresie piłki nożnej. Jego ideą jest wyznaczanie standardów pracy z młodymi zawodnikami, pomoc w ich szkoleniu oraz weryfikacja szkółek. Przyznanie danemu podmiotowi Certyfikatu PZPN na jednym z trzech poziomów (złotym, srebrnym lub brązowym) jest równoznaczne ze spełnieniem przez niego szeregu kryteriów i gwarancją odpowiedniej jakości szkolenia. Jednostki wyróżnione w ten sposób przez Polski Związek Piłki Nożnej dołączą do elitarnego grona szkółek będących dla dzieci sprawdzonym miejscem do rozwijania swoich piłkarskich umiejętności.

Fundamentalnym założeniem Programu jest podniesienie i ujednolicenie poziomu szkoleniowego w szkółkach piłkarskich. Dzięki niemu rodzice i dzieci grające w piłkę nożną uzyskają pewność, że certyfikowana szkółka piłkarska spełnia wszelkie standardy szkoleniowe. – Podmiotów prowadzących szkolenie w całej Polsce przybywa. My, jako trenerzy czy pracownicy KS Fala, mamy świadomość jakości swojej pracy. Dla rodziców nie musi to być jednak aż tak intuicyjne. Certyfikat PZPN będzie niejako znakiem jakości i gwarancją, że w poszczególnych szkółkach szkolenie prowadzone jest w dobrych warunkach, przez profesjonalną kadrę, a przede wszystkim ma cel, pomysł i jest ze wszech miar profesjonalne.

Jednym z kryteriów certyfikacji jest posiadanie przez rodzica konta zawodnika na portalu https://www.laczynaspilka.pl, zarejestrowanie dziecka w systemie PZPN, a następnie złożenie wniosku zawodnika do naszego klubu na nowy sezon. Zgodnie z zasadami certyfikacji zawodnicy, którzy nie będą zarejestrowani w naszym klubie, nie będą mogli uczestniczyć w zajęciach.

Rejestracji tej dokonują rodzice i jest ona obowiązkowa dla wszystkich zawodników i zawodniczek z poniższych grup treningowych:

 • G1 Skrzat (2013/2014) – Trener Katarzyna Wojciechowska
 • F1 Żak (2011/2012) – Trener Gerard Białek
 • E1 Orlik (2009/2010) – Trener Krzysztof Piorun
 • D1 Młodzik (2007/2008) – Trener Dariusz Tokarz
 • C1 Trampkarz (2005/2006) – Trener Piotr Karasiewicz

Poniżej przedstawimy krok po kroku jak to zrobić.

1. Wejdź na stronę http://www.laczynaspilka.pl
2. Po wejściu na stronę w prawym górnym rogu wybierz: ZALOGUJ SIĘ
3. Wybierz ZAREJESTRUJ SIĘ
4. WYPEŁNIJ DANE (dane rodzica)
5. Po wypełnieniu arkusza rejestracyjnego system poprosi o weryfikację adresu e-mail
6. Po akceptacji regulaminu wyświetli się strona z wyborem kilku ikonek – należy wybrać DLA ZAWODNIKA
7. Tworzymy nowy profil i wybieramy ZAREJESTRUJ DZIECKO JAKO RODZIC
8. Uzupełniamy dane rodzica, a następnie dane dziecka
9. Po zakończonej rejestracji wchodzimy w PROFIL ZAWODNIKA
10. Wybieramy ZŁÓŻ WNIOSEK O POTWIERDZENIE W ODDZIALE SZKÓŁKI
11. Należy wybrać województwomiejscowość i oddział czyli KS FALA MIĘDZYZDROJE.
12. Na koniec należy dodać zdjęcie dziecka..

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy biuro@falamiedzyzdroje.pl

Zgodnie z obowiązującymi przepisami warunkiem uczestnictwa w zorganizowanym szkoleniu sportowym (treningach, meczach i innych zajęciach ruchowych) jest posiadanie aktualnych badań od lekarza pierwszego kontaktu (lekarz rodzinny) lub lekarza medycyny sportowej.

Każdy rodzic zobowiązuje się do dostarczenia aktualnych (co 12 miesięcy) badań lekarskich stwierdzających zdolność dziecka do uprawiania sportu – piłka nożna, potwierdzonych przez lekarza podstawowej opieki medycznej (lekarz rodzinny) lub lekarza medycyny sportowej.

Badania można wykonywać dowolną drogą:

 • na NFZ
 • prywatnie
 • prywatnie we współpracy z klubem (badania lekarza medycyny sportowej)

Każda forma ma swoje plusy i minusy, wyboru dokonują rodzice zawodników.

 

Wynik nie jest najważniejszy

Nie pytaj, które miejsce zajął, ale jakie ma samopoczucie i jak ocenia swoje występy. Daj dziecku odczuć, ze zależy Ci na nim a nie na osiągniętym wyniku. To, że dziecko garnie się do sportu i chętnie przychodzi na zajęcia treningowe już powinno być największym sukcesem.

 

Wspieraj dziecko, kiedy nie ma sukcesów.

Kiedy są zwycięstwa, samo sobie poradzi. Czy wygrywa i przegrywa, kochaj swoje dziecko niezależnie zawsze tak samo. Przypominaj dziecku, że jutro też jest dzień i niezależnie od jego porażek i sukcesów świat się nie zawali.

 

Nie wyolbrzymiaj zbytnio sukcesów swojego dziecka.

Trzeba się z nich cieszyć, ale nie podkreślaj, że są najważniejsze.

 

Nie uzależniaj dziecka od siebie

Pozostaw mu miejsce na samodzielność. Dotyczy to zarówno podejmowania decyzji, jak i np. pakowania plecaka na trening, czy noszenia torby, a nawet wiązania butów.

 

Nie stresuj dziecka

Ciągłe kontrolowanie swojej pociechy na obiektach sportowych, a w szczególności na zajęciach, które mają na celu zapomnienie przez 2h o codzienności, nie jest wskazane.

 

Twoje dziecko ma prawo trenować, ale zawsze ma prawo zrezygnować ze sportu wyczynowego.

To ma być jego suwerenna decyzja. Zawsze możesz doradzić, ale nigdy nie naciskaj. Powtarzaj mu zasadę „2xM” – Możesz wygrać, ale nie Musisz.

 

Nie krytykuj, przynajmniej przy dziecku, decyzji trenera

Nie podważaj jego autorytetu, nie ingeruj w plany i strategie trenerskie. Każdy trener wie, co dla Twojego dziecka jest najlepsze i właściwe. Pamiętaj, że dziecko w domu a w grupie, to dwie inne osoby. Ty patrzysz przez pryzmat dziecka w domu, a trener dziecka w grupie – to istotna różnica.

 

Porażki są bardzo ważnym elementem procesu szkolenia

Uczą szacunku do innych, pokory i skromności. Traktuj je jako element nieodzowny w kształtowaniu mistrza.

 

Jeżeli jesteś na zawodach lub zajęciach treningowych – pokazuj dziecku pogodną twarz.

Nie daj po sobie poznać, że się denerwujesz i nie pokazuj negatywnych emocji. Nie wchodź w skórę trenera, nie podpowiadaj i nie instruuj, nie sędziuj i nie osądzaj, nie wtrącaj się w strategię planowaną przez trenera. Bądź rodzicem, a nie trenerem, a najlepiej kibicem z dobrym humorem.

 

Nie porównuj osiągnięć dziecka do innych kolegów

Nie wzbudzaj w dziecku poczucia zazdrości i zawiści w stosunku do rywali. Stosuj zasadę FAIR PLAY.

 

Nie realizuj własnych, niespełnionych ambicji kosztem swojego dziecka

Pozwól, aby sport należał tylko do niego, aby nie był czymś, czego chcą tylko rodzice. Daj możliwość dziecku zrozumieć wartość systematycznej pracy nad samodoskonaleniem i daj szansę realizowania się przez sport.

 

Zawsze możesz poprosić trenera o rozmowę

Najlepiej 15 minut przed lub po zajęciach (lub w dzień kiedy nie ma treningu – unikniecie pośpiechu) w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących sfery wychowawczej czy osobowej dziecka. Trener nie będzie rozmawiał na tematy czysto sportowe (np. dlaczego to dziecko a nie inne gra, a dlaczego na obronie a nie na ataku itp.). Trener wie co robi i to jest jego zakres działania

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W KLUBIE SPORTOWYM „FALA” MIĘDZYZDROJE

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1) – zw. dalej RODO, informujemy, że:

1. Stowarzyszenie Klub Sportowy Fala Międzyzdroje, ul. Aleja Róż 7, 72-500 Międzyzdroje przetwarza Pani/Pana/Dziecka dane osobowe w związku z przynależnością do KS Fala Międzyzdroje.
2. Administratorem danych osobowych jest Prezes Zarządu Klubu Sportowego „FALA” Międzyzdroje, a dane te są z jego upoważnienia przetwarzane przez członków Zarządu i trenerów.

Administrator danych informuje, że:
1. przetwarzane przez Klub Sportowy „FALA” Międzyzdroje dane osobowe członków KS Fala Międzyzdroje oraz kandydatów na członków klubu pochodzą wyłącznie od osób, których dotyczą;
2. podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uzyskania i zachowania członkostwa w KS Fala Międzyzdroje. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia uzyskanie członkostwa w KS Fala Międzyzdroje. Żądanie ograniczenia przetwarzania danych osobowych albo ich usunięcia jest równoznaczne z rezygnacją z ubiegania się o członkostwo KS Fala Międzyzdroje albo z wystąpieniem z KS Fala Międzyzdroje;
3. kontakt z Administratorem danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem adresu mailowego – biuro@falamiedzyzdroje.pl;
4. Pani/Pana dane osobowe podane w deklaracji członkowskiej lub później (np. pocztą elektroniczną):
a) przetwarzane są wyłącznie w celach:
• statutowych,
• wypełniania obowiązków prawnych i sprawozdawczych,
• realizacji umów zawartych z partnerami klubu,
• promocyjnych i informacyjnych,
• w pozostałych wypadkach w zakresie i celu określonym we wcześniej udzielonej zgodzie;
b) będą przechowywane, przez okres przynależności do KS Fala Międzyzdroje, a także po ustaniu członkostwa, przez czas zgodny z przepisami prawa, a w przypadku prawnie usprawiedliwionych celów Administratora przez czas ich realizacji,
c) nie są przetwarzane w celach handlowych,
d) nie są przetwarzane w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego ani też jakichkolwiek pomiarów.
5. przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do dotyczących Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania albo usunięcia.
6. w razie uznania, że przetwarzanie przez KS Fala Międzyzdroje dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jakie dane są przetwarzane przez klub?
Przetwarzamy przede wszystkim dane związane z przynależnością do klubu i zawarte w deklaracji członkowskiej tj.:

• imię i nazwisko,
• numer PESEL,
• data i miejsce urodzenia,
• dane adresowe,
• dane kontaktowe, w tym do Rodziców lub Prawnych Opiekunów dziecka będącego członkiem klubu,

Do realizacji celów zawartych w pkt. 4 a) wykorzystujemy także dane wizerunkowe członków i zawodników klubu, a także kadry trenerskiej, pracowników i współpracowników w formie fotografii analogowej, cyfrowej, zapisów video oraz publikujemy je w internetowych serwisach klubu oraz wydawnictwach tradycyjnych, w tym mediach. Jeżeli będą wymagać tego przepisy prawa np. dotyczące ochrony zdrowia, bezpieczeństwa, ubezpieczeniowe, finansowe i rachunkowe, związane ze stosunkiem pracy, możemy wymagać innych niezbędnych danych.

Komu mogą być przekazywane Państwa dane?
W związku z przetwarzaniem danych w celach określonych w pkt. 4 a) Państwa dane mogą być przekazywane:

• organom administracji państwowej i samorządowej,
• podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
• organizacjom sportowym, w tym klubom, związkom okręgowym i krajowym,
• podmiotom obsługującym klubowe systemy informatyczne.

Państwa dane nie będą przekazywane tzw. państwom trzecim spoza UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.