Składka Członkowska

SKŁADKA CZŁONKOWSKA

CO TO JEST SKŁADKA CZŁONKOWSKA?

Składka członkowska nie jest formą opłaty za jakąkolwiek usługę świadczoną przez klub, a świadomym wsparciem i wyrazem chęci należenia do społeczności KS FALA MIĘDZYZDROJE i reprezentowania jego barw.

Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do terminowego opłacania rocznej składki członkowskiej do 31 marca każdego roku kalendarzowego. 

Wysokość składek członkowskich ustala Zarząd Klubu KS FALA Międzyzdroje stosownymi uchwałami.

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ

Składka członkowska w Klubie Sportowym „FALA” Międzyzdroje wynosi:

  • 200 złotych rocznie
  • Składka płatna do końca I kwartału każdego roku kalendarzowego (do 31 marca)
  • W przypadku gdy na zajęcia z jednej rodziny uczęszcza więcej niż jedna osoba, składkę dzieli się równo wg. klucza: 2 osoby – 2x 100 zł itd.

Ważne informacje:

  • Klub Sportowy Fala Międzyzdroje nie zwraca pieniędzy za nieobecności zawodnika na zajęciach.
  • Istnieje możliwość zmniejszenia, zniesienia lub przesunięcia terminu płatności składki w przypadku trudnej sytuacji finansowej. W takim przypadku należy skierować pisemną prośbę do Zarządu Klubu Sportowego “Fala” Międzyzdroje.
WPŁATA SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ

Składkę należy wpłacić najpóźniej do końca I kwartału każdego roku kalendarzowego na konto Klubu:

Bank PEKAO   82 1240 3914 1111 0010 2911 1210
Tytułem: Składka Członkowska za rok 2022, imię i nazwisko zawodnika, rocznik

np.: “Składka członkowska za rok 2022; Jan Kowalski, rocznik 2005”