Zarząd Klubu

Zarząd Klubu Sportowego "FALA"

Wiceprezes Zarządu
Jacek Schabowski

Sekretarz
Wioletta Piorun

Skarbnik
Robert Szubiński

Członek Zarządu
Krzysztof Piorun

Komisja rewizyjna

Przewodniczący Komisji
Dariusz Tokarz

Sekretarz Komisji
Marian Kowalewski

Członek Komisji
Magdalena Kania