Zarząd Klubu

Zarząd Klubu Sportowego "FALA"

Prezes Zarządu
Jacek Schabowski

Wiceprezes Zarządu
Błażej Karasiewicz

Sekretarz
Łukasz Szumlewski

Członek Zarządu
Piotr Karasiewicz

Członek Zarządu
Dariusz Tokarz

Członek Zarządu
Marian Kowalewski

Członek Zarządu
Krzysztof Piorun

Członek Zarządu
Robert Szubiński

Członek Zarządu
Wioletta Piorun

Komisja rewizyjna

Przewodniczący Komisji
Jarosław Czajkowski

Zastępca Przewodniczącego Komisji
Andrzej Nurkowski

Członek Komisji
Adam Trott