Składka Członkowska

WARUNKI PRZYJĘCIA DO KLUBU SPORTOWEGO „FALA” MIĘDZYZDROJE
Wypełnienie i podpisanie deklaracji członkowskiej

Druk Deklaracji Członkowskiej można pobrać ze strony lub w siedzibie klubu.

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE
 1. Wysokość składki członkowskiej ustala Zarząd Klubu.
 2. Aktualny wykaz składek członkowskich znajduje się w siedzibie Klubu oraz u trenerów.
 3. Wniesienie składki członkowskiej na konto klubu następuje za każdy rok kalendarzowy.
 4. Składka roczna wynosi 150 zł – płatna do końca I kwartału roku 2019.
 5. W przypadku gdy na zajęcia z jednej rodziny uczęszcza więcej niż jedno dziecko, składkę dzieli się równo wg. klucza: 2 osoby – 2x 75 zł, 3 osoby – 3x 50 zł.

Obliguje się jednego z rodziców dzieci grup młodzieżowych do wypełnienia deklaracji członkowskiej i wpłaty składki członkowskiej w kwocie 150 zł za 2019 rok.

Wpłat można dokonywać w siedzibie klubu, u trenerów poszczególnych grup lub na konto PEKAO S.A. Świnoujście I, 256 I Oddział w Świnoujściu 82 1240 3914 1111 0010 2911 1210 tytułem Składka Członkowska 2019 – Imię nazwisko zawodnika.

Kwota uzyskana ze składek zostanie przeznaczona na większą ilość wyjazdów na turnieje, zakup sprzętu sportowego oraz inne cele statutowe klubu.