Zielone światło do treningów

Szanowni Państwo, w związku z licznymi zapytaniami nawiązującymi do przeprowadzania zajęć treningowych w najbliższych tygodniach prosimy o zapoznanie się z poniższym komunikatem.

Wprowadzenie nowych regulacji na okres od 28 grudnia do 17 stycznia wprowadziło wiele niepewności w środowisku piłkarskim, bowiem rozporządzenie niezbyt precyzyjnie wskazywało kwestię grup dopuszczonych do organizacji zajęć sportowych.

Polski Związek Piłki Nożnej już 23 grudnia wystosował do Ministerstwa Zdrowia pismo z prośbą o przedstawienie właściwych interpretacji wprowadzonych zmian.

Polski Związek Piłki Nożnej uchwałą Komisji ds. Nagłych z dnia 29 grudnia upoważnił wszystkie wojewódzkie związki piłkarskie do wystawiania dokumentów potwierdzających członkostwo i uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży. Oznacza to, że po otrzymaniu stosownego oświadczenia od Wojewódzkiego ZPN można będzie trenować w okresie zwiększonych obostrzeń.

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, wystawiane zaświadczenia będą uprawniać do organizacji zajęć dla dzieci i młodzieży uczestniczącej w rozgrywkach. Nie mają natomiast zastosowania w przypadku zespołów seniorskich.

W związku z powyższym informujemy, że zajęcia treningowe w Klubie Sportowym „Fala” Międzyzdroje będą obywały się bez zmian. Nasz Klub podlega pod Polski Związek Piłki Nożnej i pozwala to na przeprowadzania zajęć.

W dalszym ciągu podtrzymujemy bezpieczeństwo na obiektach sportowych. Prosimy wszystkich rodziców o przyprowadzanie i odbieranie dzieci przy wejściach głównych do budynków. Na zajęciach treningowych, turniejach i meczach mogą być obecni tylko zawodnicy wraz z kadrą szkoleniową.