Składka członkowska za rok 2020

Zarząd KS „Fala” Międzyzdroje przypomina członkom klubu o obowiązku opłacenia rocznej składki członkowskiej do 31.03.2020 r.

CO TO JEST SKŁADKA CZŁONKOWSKA?

Składka członkowska nie jest formą opłaty za jakąkolwiek usługę świadczoną przez klub, a świadomym wsparciem i wyrazem chęci należenia do społeczności KS FALA MIĘDZYZDROJE i reprezentowania jego barw. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do terminowego opłacania rocznej składki członkowskiej do 31 marca każdego roku kalendarzowego. 

WYSOKOŚĆ SKŁADKI I WAŻNE INFORMACJE

Składka członkowska w KS FALA Międzyzdroje wynosi:

  • 150 złotych rocznie
  • Składka płatna do końca I kwartału każdego roku kalendarzowego (do 31 marca)
  • W przypadku gdy na zajęcia z jednej rodziny uczęszcza więcej niż jedna osoba, składkę dzieli się równo wg. klucza: 2 osoby – 2x 75 zł, 3 osoby – 3x 50 zł.

Ważne informacje:

  • Klub Sportowy Fala Międzyzdroje nie zwraca pieniędzy za nieobecności zawodnika na zajęciach.
  • Istnieje możliwość zmniejszenia, zniesienia lub przesunięcia terminu płatności składki w przypadku trudnej sytuacji finansowej. W takim przypadku należy skierować pisemną prośbę do Zarządu Klubu Sportowego „Fala” Międzyzdroje.

WPŁATA SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ

Składkę należy wpłacić najpóźniej do końca I kwartału każdego roku kalendarzowego na konto Klubu:

Bank PEKAO   82 1240 3914 1111 0010 2911 1210
Tytułem: Składka Członkowska za rok 2020, imię i nazwisko zawodnika, rocznik

np.: „Składka członkowska za rok 2020; Jan Kowalski, rocznik 2005”

Ponadto każdy kto wpłaci składkę członkowską otrzyma legitymację klubową uprawniającą do atrakcyjnych zniżek u Naszych Partnerów.

Terminowe opłacanie składek członkowskich jest wyrazem szacunku do pracy zarówno trenerów jak i Zarządu oraz pozwala na płynne funkcjonowanie klubu, w którym trenują, grają i rozwijają się Wasze dzieci.

Start a Conversation