Informator dla kibica dot. meczów piłkarskich

ℹ️ INFORMACJE DLA KIBICÓW ℹ️

1️⃣ Wejście na Stadion tylko od ul. Aleja Róż

2️⃣ Obowiązek dezynfekcji rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt.

3️⃣ Obowiązek zakrywania ust i nosa, do czasu zajęcia wyznaczonego miejsca oraz podczas poruszania się na terenie całego obiektu.

4️⃣ Zachować 1,5 m odległości od innego widza.

5️⃣ Możliwość zajęcia jedynie co drugiego miejsca na widowni, w rzędach naprzemiennie. Miejsca, które będzie można zająć, będą oznakowane.

6️⃣ Korzystanie z budynku przez kibiców jest zabronione.