SKŁADKA CZŁONKOWSKA ZA ROK 2021

Zarząd Klubu Sportowego „FALA” Międzyzdroje informuje, że zgodnie z Uchwałą Nr 1/2021 wysokość składki członkowskiej za rok 2021 wynosi 180 zł. Zgodnie z §16 Statutu Klubu Sportowego „FALA” Międzyzdroje Członkowie Klubu zobowiązani są do terminowego opłacania składek członkowskich.

Przypominamy, że opłacenie składki członkowskiej jest OBOWIĄZKOWE, a termin minął 31 marca 2021 roku. Brak wpłaty składki w wyznaczonym terminie skutkuje konsekwencjami opisanymi w §18 Statutu Klubu Sportowego „FALA” Międzyzdroje (§18 Statutu Klubu Sportowego „FALA” Międzyzdroje – skreślenie z listy Członków Klubu może nastąpić przez zaleganie z opłatami składki członkowskiej.)

W związku z powyższym Zarząd Klubu Sportowego „FALA” Międzyzdroje informuje, że osoby, które nie opłaciły składki członkowskiej za rok 2021 (informacje dostępne u wszystkich trenerów), w kwocie 180 zł, należy opłacić przelewem na konto klubu: Bank PEKAO 82 1240 3914 1111 0010 2911 1210, tytułem: „Składka Członkowska za rok 2021, Imię i nazwisko zawodnika, rocznik, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.06.2021 r.

Zgodnie z postanowieniem Zarządu informujemy, że istnieje możliwość zmniejszenia, zniesienia lub przesunięcia terminu płatności składki w przypadku trudnej sytuacji finansowej. W takim przypadku należy skierować pisemną prośbę do Zarządu Klubu Sportowego “Fala” Międzyzdroje.

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt telefoniczny:

600 288 777 – Prezes Zarządu Jacek Schabowski

792 724 347 – Wiceprezes Zarządu Błażej Karasiewicz

Składka Członkowska – Więcej informacji