Komunikat PZPN w sprawie rozgrywek

Decyzją Zarządu PZPN z dnia 12.03.2020r. wszystkie rozgrywki III Ligi i niższych klas rozgrywkowych w tym rozgrywki młodzieżowe, zostają wstrzymane do dnia 29.03.2020r.

Jednocześnie informujemy, iż wszystkie zaplanowane w tym terminie wydarzenia, spotkania, kursy organizowane przez ZZPN również zostają odwołane.