Gwiazdkowy Amatorski Turniej Piłki Siatkowej!

17 grudnia 2017 roku o godz. 10:00 odbędzie się GWIAZDKOWY AMATORSKI TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ.

Organizatorami turnieju są: Szkoła Podstawowa numer 1 w Międzyzdrojach, Hala Sportowa im. Andrzeja Grubby przy SP1 oraz nasz klub.

TRWAJĄ ZAPISY NA TURNIEJ! 

ZGŁOSZENIE DO TURNIEJU:
– udział drużyny należy zgłosić najpóźniej do dnia 13.12.2017 r.,
– zgłoszenia do turnieju należy podać na listach z podaniem nazwy drużyny, imienia i nazwiska oraz roku
urodzenia wszystkich zawodników drużyny (zgłoszenia można dokonać osobiście w biurze hali sportowej oraz
mailem na adres hala.biuro@miedzyzdroje.pl),
– wraz ze zgłoszeniem należy dostarczyć oświadczenie drużyny o dobrym stanie zdrowia i możliwości udziału w
turnieju,
– w przypadku osób niepełnoletnich wymagane jest dostarczenie zgody rodziców lub prawnego opiekuna na
udział w turnieju,
– w zespole mogą występować zawodnicy poniżej 18-stego roku życia za okazaniem zgody rodzica na udział w
turnieju,
– skład zespołu tworzy maksymalnie 8 zawodników. Na boisku musi znajdować się, co najmniej 5 zawodników
(w tym grająca kobieta),

 

ZASADY FINANSOWANIA:
– UBEZPIECZNIE i koszt przejazdu po stronie drużyn,
– nagrody – po stronie organizatora,
– wyżywienie – po stronie drużyn,

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
– organizator nie ponosi odpowiedzialności za urazy i kontuzje powstałe w czasie turnieju,
– organizator ma prawo do dyskwalifikacji z turnieju zawodnika lub całego zespołu w przypadku
niesportowego zachowania lub stwierdzenia złamania któregokolwiek z punktów regulaminu turnieju,
– za rzeczy pozostawione w hali oraz w szatniach organizator nie ponosi odpowiedzialności,
– podczas turnieju obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu oraz środków odurzających,
– organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie i zasadach turnieju.

Start a Conversation