1% z ubiegłego roku

Z otrzymanych środków z 1% przekazanych w grudniu ubiegłego roku przez Fundacje Studencką Młodzi Młodym Klub Sportowy „Fala” Międzyzdroje zakupił:

  • Laptop Lenovo wraz z torbą
  • Kamerę Sony z kartą pamięci
  • Drukarkę EPSON

Wyposażenie posłuży w pracy administracyjnej, dydaktycznej i trenerskiej członkom Klubu.

Start a Conversation