Składka Członkowska

 Zarząd Klubu Sportowego Fala Międzyzdroje informuje:

 

Działając zgodnie ze STATUTEM Klubu (Rozdział IV  §25) w dniu 12.01.2018 r. odbyło się posiedzenie Zarządu oraz podjęto Uchwałę nr 2/2018 odnośnie składek członkowskich.

1. Obliguje się jednego z rodziców dzieci grup młodzieżowych do wypełnienia deklaracji członkowskiej i wpłaty składki członkowskiej w kwocie 150 zł za 2018 rok

2. Od dnia 12 stycznia 2018 roku wprowadza się składkę roczną w wysokości 150 zł za rok kalendarzowy.

3. Składka płatna do końca pierwszego kwartału.

4. W przypadku gdy wielu członków jednej rodziny jest członkami klubu ustalono, że składkę dzieli się równo wg. klucza: 2 osoby – 2x 75 zł, 3 osoby – 3x 50 zł.

 

 

Druk Deklaracji Członkowskiej można pobrać ze strony lub w siedzibie klubu.

Wpłat można dokonywać w siedzibie klubu, u trenerów poszczególnych grup młodzieżowych, lub na konto PEKAO S.A. Świnoujście I, 256 I Oddział w Świnoujściu 82 1240 3914 1111 0010 2911 1210 tytułem składka za rok – imię i nazwisko zawodnika.

Kwota uzyskana ze składek zostanie przeznaczona na większą ilość wyjazdów na turnieje, zakup sprzętu sportowego oraz inne cele statutowe klubu.