[2013/2014] Skrzat

Trener UEFA C – Katarzyna Wojciechowska

Tel. 663 263 944

Treningi:

Orlik przy Szkole Podstawowej nr 1 w Międzyzdrojach,
ul. Leśna 17

 

 

PIERWSZA PIŁKA – ROZGRYWKI DZIECI ZZPN

G1 SKRZAT – ZZPN

DECYZJĄ ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ OD SEZONU 2018/2019 W KATEGORIACH WIEKOWYCH G, F, E ZOSTAŁA ZNIESIONA EWIDENCJA WYNIKÓW ORAZ TABEL WSZYSTKICH GRUP ROZGRYWKOWYCH.

 • PRIORYTETEM JEST ROZWÓJ ZAWODNIKÓW
 • WIĘKSZY KOMFORT PRACY SZKOLENIOWCÓW
 • KREATYWNOŚĆ KOSZTEM „DYSCYPLINY TAKTYCZNEJ”
 • ZMIANA MENTALNOŚCI DUŻEJ CZĘŚCI TRENERÓW, OPIEKUNÓW I RODZICÓW
 • WIĘKSZE SZANSE ROZWOJU POPRZEZ WSPÓŁZAWODNICTWO DLA ZAWODNIKÓW I ZAWODNICZEK O PÓŹNIEJSZYM WIEKU BIOLOGICZNYM
 • WIĘKSZY WYMIAR CZASOWY UCZESTNICTWA W ZAWODACH WSZYSTKICH ZAWODNIKÓW I ZAWODNICZEK
 • ZWIĘKSZONA ROTACJA ZAWODNIKÓW I ZAWODNICZEK NA POZYCJACH
 • SZKÓŁKI PIŁKARSKIE I TRENERZY OCENIANI PRZEZ PRYZMAT POSTĘPÓW PODOPIECZNYCH, A NIE WYNIKÓW


ETAP I – GIER I ZABAW RUCHOWYCH – rozwijania zainteresowań piłką nożną
Cele i priorytety etapu – główne kierunki oddziaływania:
• zachęcanie do systematycznego uczestnictwa w zajęciach,
• wypracowanie pozytywnego nastawienia do gry w piłkę nożną,
• opanowanie umiejętności piłkarskich wystarczających do przeżywania radości z uczestnictwa w małych grach.

Praca z dziećmi tym wieku jest bardzo specyficzna i odpowiedzialna. Wymaga specjalnego podejścia i form metodycznych. Należy pracować w małych grupach, dostarczać dzieciom miłych, pozytywnych wrażeń z zajęć, kreować swobodną, przyjacielską, radosną atmosferę. Najwięcej czasu trzeba poświęcać formom zabaw ruchowych i małych gier, dopasowując ich treść do możliwości i zainteresowań ćwiczących.

Zalecana forma rywalizacji na tym etapie to gra 4 × 4 (bez bramkarzy). W grze 4 × 4 występują wszystkie najważniejsze elementy techniczno-taktyczne oraz cele gry właściwej 11 × 11: podania, przyjęcia, prowadzenia, strzały, a w zakresie zachowań taktycznych umiejętne ustawianie się na polu gry. Dzieci mają częsty kontakt z piłką, oddają wiele strzałów, a reguły gry są przejrzyste i dostarczają wiele radości i zabawy.

 

 1. Bochna Piotr
 2. Bojarski Bartosz
 3. Chorążyczewski Adam
 4. Czmoch Tymon
 5. Drozda Jakub
 6. Dziemidowicz Eryk
 7. Hoffa Igor
 8. Kowal Mateusz
 9. Laskowski Dawid
 10. Lis Kuba
 11. Lis Bartosz
 12. Lis Krzysztof
 13. Molek Marcel
 14. Nowaczyk Ryszard
 15. Osiński Ksawery
 16. Sapała Leon
 17. Skorupka Jan
 18. Skrzypczak Piotr
 19. Ścisłowski Tymoteusz
 20. Zawadzki Julian