[2013/2014] Skrzat

Trener UEFA C – Katarzyna Wojciechowska

Tel. 663 263 944

Treningi:

Orlik przy Szkole Podstawowej nr 1 w Międzyzdrojach,
ul. Leśna 17

Kliknij ten przycisk, by zmienić ten tekst. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

PIERWSZA PIŁKA - ROZGRYWKI DZIECI ZZPN

G1 SKRZAT – ZZPN

DECYZJĄ ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ OD SEZONU 2018/2019 W KATEGORIACH WIEKOWYCH G, F, E ZOSTAŁA ZNIESIONA EWIDENCJA WYNIKÓW ORAZ TABEL WSZYSTKICH GRUP ROZGRYWKOWYCH.

  • PRIORYTETEM JEST ROZWÓJ ZAWODNIKÓW
  • WIĘKSZY KOMFORT PRACY SZKOLENIOWCÓW
  • KREATYWNOŚĆ KOSZTEM „DYSCYPLINY TAKTYCZNEJ”
  • ZMIANA MENTALNOŚCI DUŻEJ CZĘŚCI TRENERÓW, OPIEKUNÓW I RODZICÓW
  • WIĘKSZE SZANSE ROZWOJU POPRZEZ WSPÓŁZAWODNICTWO DLA ZAWODNIKÓW I ZAWODNICZEK O PÓŹNIEJSZYM WIEKU BIOLOGICZNYM
  • WIĘKSZY WYMIAR CZASOWY UCZESTNICTWA W ZAWODACH WSZYSTKICH ZAWODNIKÓW I ZAWODNICZEK
  • ZWIĘKSZONA ROTACJA ZAWODNIKÓW I ZAWODNICZEK NA POZYCJACH
  • SZKÓŁKI PIŁKARSKIE I TRENERZY OCENIANI PRZEZ PRYZMAT POSTĘPÓW PODOPIECZNYCH, A NIE WYNIKÓW


ETAP I – GIER I ZABAW RUCHOWYCH – rozwijania zainteresowań piłką nożną
Cele i priorytety etapu – główne kierunki oddziaływania:
• zachęcanie do systematycznego uczestnictwa w zajęciach,
• wypracowanie pozytywnego nastawienia do gry w piłkę nożną,
• opanowanie umiejętności piłkarskich wystarczających do przeżywania radości z uczestnictwa w małych grach.

Praca z dziećmi tym wieku jest bardzo specyficzna i odpowiedzialna. Wymaga specjalnego podejścia i form metodycznych. Należy pracować w małych grupach, dostarczać dzieciom miłych, pozytywnych wrażeń z zajęć, kreować swobodną, przyjacielską, radosną atmosferę. Najwięcej czasu trzeba poświęcać formom zabaw ruchowych i małych gier, dopasowując ich treść do możliwości i zainteresowań ćwiczących.

Zalecana forma rywalizacji na tym etapie to gra 4 × 4 (bez bramkarzy). W grze 4 × 4 występują wszystkie najważniejsze elementy techniczno-taktyczne oraz cele gry właściwej 11 × 11: podania, przyjęcia, prowadzenia, strzały, a w zakresie zachowań taktycznych umiejętne ustawianie się na polu gry. Dzieci mają częsty kontakt z piłką, oddają wiele strzałów, a reguły gry są przejrzyste i dostarczają wiele radości i zabawy.